Commissie Kindermiddag

Deze commissie organiseert op de maandag van karnaval “Feestival” in Tiliander. Deze middag is gratis voor alle kinderen van Döllekesgat en daarom is sponsoring van belang in overleg met het bestuur. De organisatie bestaat uit het organiseren van de verzorging van de muziek en leuke activiteiten voor de kinderen. De commissie zorgt ook voor overleg met Tiliander en sponsoring in natura in de vorm van ranja en chips voor de kinderen. De Raad van Mastendollen is al jaren hoofdsponsor voor de kindermiddag.

Samen met de andere commissies die gebruik maken van Tiliander wordt van deze commissie ook een stukje hulp in het versieren van Tiliander verwacht in samenspraak met de TC. Tijdens de voorbereidingen is natuurlijk het maken en ophangen/uitdelen van posters en flyers belangrijk voor het onder de aandacht brengen van de Kindermiddag. Voor de middag zelf organiseert de commissie ook aanwezigheid van het rode kruis voor de EHBO en volwassen toezicht op de georganiseerde activiteiten, het uitdelen van de ranja en chips etc.